Innmelding

Klubben er medlem av Norges Luftsportsforbund og organisert i Norge Idrettsforbund.
Innmelding må derfor skje gjennom «Min Idrett». Trykk her for å åpne linken.

Hvis du ikke er medlemmer i andre klubber i Idrettsforbundet velger du registrer ny bruker

Fyll inn og send
Bekreft med koden

Sjekk at profiler er riktig. Legg gjerne inn bilde.

Trykk på medlemmskap og søk opp Sørlandets RC Modellflyklubb

Betaler du med kort blir medlemskapet aktivt med en gang og du kan få rabatter.

Velger du faktura går det noen dager.

Rabatter.

Vi har rabatt hos Elefun. Her finner du hvordan du registrerer deg i nettbutikken.

http://nlf.no/modellfly/rabattavtale