Årsmøtet 2022

Med bakgrunn i siste ukes utvikling, med blant annet ulovlig stenging av Fredsmyrer, har sittende styre vært i kontakt med Agder Idrettskrets/NIF og NLF og fått tillatelse til å utsette SRCM`s årsmøte til onsdag 27.04.22, kl.18.00. 

Sittende styre ønsker å avslutte alle pågående saker, som overfaktureringsak som skal opp for Forliksrådet 05.04.22, som vil ha en doms avgjørelse ca. 20.04.22, en uke før utsatt årsmøte. Eventuelt vil da nytt styre valgt 27.04.22 starte med rene ark og få en ryddig start.

Nytt årsmøte blir da 27.04.22, kl.18.00 på Klepp Leirskole/Fjelltun Skole, 5,0 km nord for Fredsmyrer. Kleppveien 236, 4730 Vatnestrøm.

Mvh, SRCM, styret

Author: Frank Dåstøl

Leave a Reply