Utvidelse av flystripa.

Målet er å få en flyplass for alle type modeller.

Store modeller, jet og andre raske fly krever mer plass.

Deler av stripa skal ha fast dekke.

Skogen ryddes.

Det er planlagt å rydde skog nord, øst og syd for stripa for å lette innflygingen.

Arbeidsgruppe.

Styret setter sammen en arbeidsgruppe for å styre prosjektet. Vi vil gjerne få innspill og setter pris på om noen kan bidra med kompetanse og tid.

Kostnader

Sprengning og rydding kr 553.000

Jord og masse kr 99.000

Transport av jord kr 37.500

Planering av masse og jord kr 74.500

Gjødsel og gress kr 50.000

Vanningsanlegg kr 40.000

Skogsrydding kr 111.000

Totalt 965.000 inkl mva.

Klubben får 8 % mva refusjon fra NIF året at kostnaden er påløpt.

Finansiering

Tippemidler 2020 kr 365.000

Egeninnsats i prosjektet kr 174.500

Sponsor skilt og reklame kr 127.750

Bank kr 102.750

Dugnad. Salg av toalettpapir og brus. 65 voksne medlemmer selger for kr 3000 hver. (6 brett brus og 6 sekker toalettpapir).

Innbetalingen kan deles i 3 med siste innbetaling 1/10-2019. Varene leveres i to omganger.

Innbetalingen er nødvendig for å stille de nødvendige garantier for å starte prosjektet.

Mva refusjonen som kommer vil styrke klubbens egenkapital.

Sum 965.000

Author: Frank Dåstøl

1 thought on “Utvidelse av flystripa.

  1. SRCM fikk igår lørdag 3.8.19 sikret klubbens fremtid de neste 41 sesonger/år. Klubben har vært på Fredsmyrer i 29 år, og vi har et fantastisk samarbeide med grunneiere, kommune, lokal bank, sponsorer. Klubben og alle dens medlemmer har forvaltet Fredsmyrer på den måte som ble avtalt i 1990, og som klubben nå nyter godt av. Vi gav med vårt vedtak igår, oss selv og alle de ny medlemmer og brukere som vil få hjelp av dere, inn i hobbyen vi alle elsker, en fantastisk framtid. Klubben vil ha 70 års jubilee på Fredsmyrer i 2060, når kontrakt skal fornyes. Gratulerer alle med en sikret framtid og nye 41 år på Fredsmyrer.
    André

Leave a Reply