Forside
Innkalling til årsmøte tirsdag 27.2.2018 | Utskrift |
Skrevet av Administrator   
Sørlandets R/C Modellflyklubb

Årsmøte tirsdag 27.2.2018 kl.19.00

Møtet avholdes hos Proffpartner, Einar Torjusen i Vågsbygd ( Fiskåveien 4, Kristiansand)

Agenda:
 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent, dirigent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2017
 5. Regnskap 2017
 6. Innkommende forslag
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Budsjett for 2018
 9. Organisasjonsplan
 10. Valg av styre
 11. Valg av revisorer
 12. Valg av valgkomité
 13. Godkjenning av grunneierkontakter
 14. Saker til behandling
 15. Eventuelt og avslutning
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag og saker til årsmøtet må være mottatt av styre senest tirsdag 13.2.2018, dokumenter blir lagt ut på hjemmesiden i god tid for årsmøtet.

21.1.2018
Sørlandets RC Modellflyklubb
Styret