Forside arrow Artikler arrow Nyheter arrow Styret informerer
Styret informerer | Utskrift |
Skrevet av Nils Morten Nilsen   
SRCM har pr.dato ca. 53 000kr på bok til utvidelse av stripa på Myra. Budsjettet er 255000kr, så vi har et stykke å gå. Skal her prøve etter beste evne og få motivert alle medlemer til å ta et steg fremover før nyttår sammen. Hvis vi setter oss som mål at vi iår, til nyttår skal ha 100 000kr klar på kontoen. Hvordan kommer vi der?
fredsmyr_utbygging.jpg
Vi er for sesongen 2016 med på Telenorsinnsamling av gamle mobiltelefoner. Pr i dag har vi mottatt 17 telefoner, men visst vært medlem graver i skap og skuffer og finner frem 2 gamle telefoner. Vil SRCM dra inn ca. 5000kr.
 
I fjor til jul solgte vi i SRCM 1 kg konfektesker fra Freia, Kong Haakon, vi fikk inn 3000kr. Kan alle være med på en tilsvarende "juledrive" kan vi fort ta inn 7-8000 kroner.
 
Kommer alle på julebordet lørdag 26 november på Myra og spytter litt i lotterikassa, tar klubben inn ca.10 000kr.
 
Klubben vil nå i november ta hjem 125 sekker med toalett papir. Visst vært medlem kjøper 1 til 2 sekker av 350kr med kvalitets papir, som leverespå døra, vil SRCM sitt igjen med 25000kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnestykke blir da som følger:
 
 Telenorsmobilinnsamling  
 5 000,00
 "Juledrive"  8 000,00
 Julebord m/lotteri  10 000,00
 Tolettpapir 2016  25 000,00
 Sum  48 000,00
 Kassa pr.18/10  53 000,00
 SUM
 101 000,00
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vi er nå 70 medlemer i SRCM, så ved at " alle " er med å drar litt  blir det mye penger fort. Det er i tilegg solgt reklame plakater på Myra for ca 75 000kr. Legger vi dette til vårt  mål om å ha inne 100 000kr til nyttår, har vi da på plass 175 000kr av de 255 000kr vi har satt oss som mål at klubbens medlemmer må bidra med.
De siste 70 000kr fikser vi frem til sommeren i 2017, med salg av en omgang med toalettpapir og salg av resten av reklameplakatene/familifesten.
 
Enkelte medlemer har også ytret ønske om å slippe å innvolvere seg i kjøp av artikler og toalettpapir. Disse har spurt om de kan bidra med en "støttesum" til prosjektet. Alle gaver mottas med stor takk.
 
Styret skal nå før jul levere inn søknaden om utvidelse av Fredsmyr til Birkenes kommune. Vi jobber også etter penger gjennom tippemidler/idrettsforbundet og lokal støtte fra næringslivet.
 
Håper alle har en viss forståelse om det "evige" maset etter penger, SRCM har ingen rik onkel som spytter i kassa. Vi må da ta den harde veien og finne pengene krone for krone. Håper der har en viss forståelse av denne "ekte" virkeligheten vi alle må forholde oss til.
 
Vi i styret er ikke i tvil om at den dagen vi har gjennomført prosjektet vil SRCM ha en av Norges fineste modellflyplasser.

Bidra alle med litt , er vi snart ved målet !

HILSEN STYRET, SRCM