Sørlandets R/C Modellflyklubb


Årsmøte tirsdag 12.03.2019 kl.19.00


Møtet avholdes i «Høyres hus», Kongensgate 29, Kristiansand


Agenda:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Valg av referent, dirigent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

 4. Årsberetning 2018

 5. Regnskap 2018

 6. Innkommende forslag

 7. Fastsettelse av kontingent

 8. Budsjett for 2018

 9. Organisasjonsplan

 10. Valg av styre

 11. Valg av revisorer

 12. Valg av valgkomité

 13. Godkjenning av grunneierkontakter

 14. Saker til behandling

 15. Eventuelt og avslutning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag og saker til årsmøtet må være mottatt av styre senest tirsdag 26.02.2019, dokumenter sendes ut på epost i god tid for årsmøtet.


08.02.2019

Sørlandets RC Modellflyklubb

Styret